Perusta 1 | 2019

Tässä numerossa

 

2 | Pääkirjoitus

3 | Perustalla

4 | Artikkelit

 • 5 | Pauliina Pylvänäinen: Naisen paikka varhaiskristillisessä jumalanpalveluksessa.(klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Vaikka naisdiakonit eivät palvelleet alttarilla liturgian aikana, heillä oli merkittävä rooli varhaiskristillisessä jumalanpalveluksessa, toteaa Pauliina Pylvänäinen artikkelissaan.
 • 12 | Jouko N. Martikainen: Miten Lutherin teologia ratkaisee koko kristikuntaa heikentävän piilodoketismin
  • Jouko N. Martikaisen mukaan kristikuntaa heikentävän piilodoketismin torjunta täyttää meidät ihanalla pelastuksen riemulla ja on mykistävällä tavalla ihmeellisempi kuin voimme käsittää.
 • 19 | Timo Junkkaala: Kansanlähetyksen kriisi 1970-luvun alussa
  • Timo Junkkalan mukaan teologisilla erimielisyyksillä oli vaikutusta Kansanlähetyksen kriisissä 1970-luvulla.

28 | Tässä ja nyt

 • 29 | Professori N.T. Wright Perusta-lehden teologisilla opintopäivillä 2019: Uusi paradigma muuttaa Jeesus-tutkimusta
 • 31 | Jordan Peterson vieraili Suomessa
 • 33 | Ajatuksia seurakuntavaaleista
 • 35 | Pyhiä juutalaisia kirjoituksia radiosta

37 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 38 | Riikka Tuori & Tapani Harviainen (toim. & suom.): Pyhiä juutalaisia kirjoituksia
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 39 | Pirkko Valkama: Tulevaisuuden ja toivon kirja & John R. Stephenson: Eskatologia
  • Arvostelijana Markus Korri
 • 43 | Tass Saada: Taistelin Arafatin joukoissa
  • Arvostelijana Hanna Lindberg
 • 45 | Päivi Räsänen: Abortti
  • Arvostelijana Juha Vähäsarja
 • 46 | Markus Korri: Evankeliumi rakkauden mukaan
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 49 | Juha Vähäsarja: Teesejä ristin teologiasta
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

50 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa laskiaissunnuntaista 3.3. ja päättyy pitkäperjantaihin 19.4.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 6 | 2018

Tässä numerossa

 

350 | Pääkirjoitus

351 | Perustalla

352 | Artikkelit

 • 353 | Jouko N. Martikainen: Koraanin tekstipohja Raamatun, tutkimuksen ja kirkkohistorian valossa.(klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Jouko N. Martikainen tuo artikkelissaan esille syyriankielisten kirkollisten tekstien yhteyksiä Koraanin syntyhistoriaan ja alkuperään.
 • 363 | Pekka Huhtinen: Mitä elämäntyö lähetyksen parissa on minulle opettanut evankeliumin kertomisesta eri kulttuureissa?
  • Pekka Huhtinen arvioi evankeliumin julistamisen tapoja erilaisissa kulttuureissa Raamatun ja pitkän käytännön kokemuksen valossa.
 • 370 | Seppo Suokunnas: Virsikirjan lisävihko avaa ovia maailmalle
  • Seppo Suokunnas arvioi uuden virsikirjan lisävihon teologiaa, sisältöä ja sanomaa.

375 | Tässä ja nyt

 • 376 | Monien uskomusten ja katsomusten Suomi
 • 382 | Aloittiko Helsingin yliopisto imaamikoulutuksen?
 • 385 | Anglikaanipiispojen vetoomus raamatullisen avioliittoteologian puolesta

386 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 387 | Jukka Jämsén: Pelkkänä korvana
  • Arvostelijana Vesa Ollilainen
 • 390 | Timo Keskitalo: Risti ja häpeä
  • Arvostelijana Markus Korri

393 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa joulupäivästä 25.12. ja päättyy 2. sunnuntaihin ennen paastonaikaa 24.2.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 5 | 2018

Tässä numerossa

 

270 | Pääkirjoitus

272 | Perustalla

273 | Artikkelit

 • 274 | Mikko Sivonen: Jumalan kirkkauden ennalleen palauttaminen Kristuksen kautta – avain Raamatun vastuulliseen lukemiseen ja ymmärtämiseen
  • Mikko Sivosen mukaan raamattuteologinen lukeminen on välttämätön osa vastuullista raamatuntulkintaa ja Jumalan kirkkauden ennalleen asettaminen siinä keskeinen teema.
 • 281 | Vesa Ollilainen: Ihmeet ja äärikarismaattisuus
  • Vesa Ollilainen kysyy artikkelissaan mitkä ovat terveitä tapoja arvioida ihmeitä ja karismaattisia ilmiöitä.
 • 288 | Sammeli Juntunen: Jumala ja nykyaika (klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Sammeli Juntunen rohkaisee lukijoita lähestymään kysymystä jumalapuheesta ilmoituksen ja inkarnaation näkökulmista sekulaarien kysymyksenasetteluiden sijaan.
 • 299 | Jouko Martikainen: Pappeus ja sukupuolten polariteetti
  • Jouko Martikainen pyrkii ratkaisemaan kirkon virkaa koskevan umpisolmun yllättäviä näkökulmia sisältävällä kirjoituksellaan matrivirasta.

308 | Tässä ja nyt

 • 309 | Eksegeettien suurkokous Helsingissä
 • 309 | Uutta testamenttia uudessa muodossa
 • 312 | Havaintoja DigiMarkuksesta
 • 314 | Alaikäisten hyväksikäyttö katolisessa kirkossa: mistä on kyse?
 • 317 | Seurakuntavaalit ovat tärkeitä – äänestä

318 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 319 | Dann Spader: 4 Chair Discipling
  • Arvostelijana Vesa Ollilainen
 • 322 | Michel Houellebecq: Alistuminen
  • Arvostelijana Santeri Marjokorpi
 • 323 | Pekka Kinnunen & Pirkko Tala & Yrjö Tala: Raamatusta en luovu sekä Keijo Nissilä: Katsokaamme uskon alkajaan ja täyttäjään
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 324 | C. O. Rosenius: Sydämen ainoa lohdutus
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 325 | Toim. Martti Ahava, Tomi Huttunen ja Pirkka Pesonen: Dostojevski
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 326 | Lauri Konttinen: Isoäitini Helena Konttinen ja lopunaika
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 328 | Lauri Vartiainen: Teesejä uskontunnustuksesta
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

329 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa 24. sunnuntaista helluntaista 4.11. ja päättyy jouluaamuun 25.12.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 4 | 2018

Tässä numerossa

 

206 | Pääkirjoitus

208 | Perustalla

209 | Artikkelit

 • 210 | Timo Eskola: Usko ja rakkaus: onko kahden korin teologialla todellista perustusta?
  • Timo Eskolan mukaan käsitys uskon ja rakkauden vahvasta erottamisesta ja rakkauden muuttuvasta luonteesta ovat sidoksissa virheelliseen tulkintaan luonnonoikeudellisesta teologiasta.
 • 221 | Aku Visala: Tekoäly ja teologinen ihmiskäsitys
  • Aku Visala tuo artikkelissaan esille teologista ihmiskäsitystä haastavia kysymyksiä, jotka nousevat kognitiotieteestä ja tekoälytutkimuksesta. Kuinka teologien tulisi suhtautua keinoälyihin, keinotekoisiin organismeihin ja mahdollisesti älykkäisiin robotteihin?
 • 229 | Markus Syrjätie: Voiko digitaalisessa pelissä tehdä syntiä?(klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Markus Syrjätie kysyy artikkelissaan, yllyttävätkö digitaaliset pelit syntiin ja voiko pelimaailman tuntemus auttaa vastaamaan sekulaarin maailman kysymyksiin hyvästä ja pahasta.

234 | Tässä ja nyt

 • 235 | Miksi nuoret teologit jättävät luterilaisen kirkon?
 • 237 | Kristitty lukee islamilaisen professorin kirjaa kristinuskosta
 • 240 | Mikko Sivonen väitteli tohtoriksi

242 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 243 | Raine Haikarainen: Mystinen maestro
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 245 | David P. Scaer: Tunnustuskirjat tutuksi
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 246 | Paul Copan: Onko Jumala moraalihirviö?
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 247 | Joonas Konstig: Vuosi herrasmiehenä
  • Arvostelijana Santeri Marjokorpi
 • 176 | Seppo Vänskä: Tie valmis on
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

251 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa 14. sunnuntaista helluntaista ja päättyy pyhäinpäivään 3.11.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 3 | 2018

Tässä numerossa

 

130 | Pääkirjoitus

131 | Perustalla

132 | Artikkelit

 • 133 | Anni Maria Laato: Varhaisen kirkon näkökulmia kirkon ykseyteen(klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Dosentti Anni Maria Laato kuvaa niitä piirteitä, joita patristisella ajalla pidettiin luovuttamattomina tekijöinä kirkon ykseyden vaalimisessa.
 • 141 | Olavi Rimpiläinen: Mikä kirkko on ja mitä se on minulle merkinnyt?
  • Emerituspiispa Olavi Rimpiläinen luo katsauksen palveluvirkaansa ja kirkossa tapahtuneisiin muutoksiin vuosien saatossa.
 • 147 | Timo Junkkaala: Pitäisikö erota kirkosta?
  • Päätoimittaja Timo Junkkaala pohtii kirkon olemusta sekä erilaisia ratkaisuja kirkon kriisiin.

158 | Tässä ja nyt

 • 159 | Kysymyksiä lähetyshiippakunnalle
 • 161 | Arkkipiispanvaalit kirkollisen keskustelun peilinä
 • 163 | Vielä luterilaisesta ehtoolliskäsityksestä

164 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 165 | Jussi Koivisto: Ehtoollisaineiden jälkikäsittelyn teologia ja käytännöt
  • Arvostelijana Markus Korri
 • 168 | Antti Laato: Vanhan testamentin selitysraamattu osa I: Laki
  • Arvostelijana Juho Sankamo
 • 171 | Mari Turunen: Kääntyneet. Ex-muslimien painostus Suomessa.
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 173 | Paavo Ahonen: Antisemitismi Suomen ev.lut. kirkossa 1917-1933
  • Arvostelijana Markku Ihonen
 • 176 | Timo Eskola: Oikein väärin ymmärretty Raamattu. Pyhien tekstien tulkinnan periaatteista.
  • Arvostelijana Jukka Norvanto
 • 178 | Teuvo Laitila: Jumalat, haltiat ja pyhät. Eletty ortodoksisuus Karjalassa 1000-1900.
  • Arvostelijana Markku Ihonen

181 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa toisesta sunnuntaista helluntaista ja päättyy 13. sunnuntaihin helluntaista.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 2 | 2018

Tässä numerossa

 

66 | Pääkirjoitus

67 | Perustalla

70 | Artikkelit

 • 71 | Saara Kinnunen: Sukupuolineutraalius tulee – miten käy tyttöjen ja poikien? (klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Saara Kinnunen rohkaisee puolustamaan kristillistä avioliittokäsitystä, vaikka se ajettaisiin marginaaliin yhteiskunnassamme.
 • 78 | Markus Korri: Laulujen laulu – aviorakkaus kirkon pyhittäjänä ja Kristus-ruumiin rakentajana
  • Onko avioliitto armonväline? Mitä seuraamuksia avioliiton alistamisesta maalliselle järjestykselle on ollut? Markus Korri käsittelee näitä kysymyksiä Laulujen laulun äärellä
 • 86 | Tapio Puolimatka: Seksuaalivallankumous seksualisoi lapsia
  • Tapio Puolimatkan mukaan seksuaalivallankumouksen tueksi esitetyt tutkimustulokset perustuvat moniin epäeettisiin kokeiluihin.
 • 93 | Erkki Koskenniemi: Raamatun ja Hollywoodin välissä
  • Erkki Koskenniemi kuvaa varhaisten kristittyjen elämää sellaisen yhteiskunnan keskellä, jonka arvot poikkesivat suuresti Raamatun viitoittamasta tiestä. Miten nykykristityt ovat onnistuneet tästä? Artikkeli luettavissa myös Koskenniemen kotisivuilta.

100 | Tässä ja nyt

 • 101 | Varoituksen sana
 • 101 | Marcus Borg: Kristinuskon sydän – liberaalin uskonnon ohjekirja

107 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 108 | Juha Hurme: Niemi
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 110 | Rolf Sons: Sielunhoidon sydämessä. Luther ja vapauttava usko.
  • Arvostelijana Jouko Heikkinen
 • 112 | Jouko Jääskeläinen: Uutta yhteisöä etsimässä. Seitsemän näköalaa politiikasta, uskonnosta ja arvoista.
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

114 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa 1. pääsiäisen jälkeisestä sunnuntaista 8.4. ja päättyy Pyhän Kolminaisuuden päivään 27.5.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 1 | 2018

Tässä numerossa

 

2 | Pääkirjoitus

3 | Perustalla

5 | Artikkelit

 • 6 | Sammeli Juntunen: Kirkkona nykyajassa, mutta miten? (klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Kirkkoherra Sammeli Juntunen tuo Perustan teologisilla opintopäivillä pitämässään puheessa esille syitä, jotka ovat johtaneet moniäänisen kirkon vaatimuksiin. Juntunen kutsuu seurakuntia haastamaan liberalismin epäonnistuneet lupaukset vapaudesta, joka seuraa annettujen totuuksien hylkäämisestä.
 • 16 | Timo Eskola: Suomen teologinen instituutti 30 vuotta: toteutuiko vaihtoehto kirkon parhaaksi?
  • Timo Eskola tarkastelee Suomen teologisen instituutin perustamista ja 30-vuotista palvelutehtävää tutkimuksen, opetuksen ja julkaisutoiminnan näkökulmasta. Eskolan katsaus osoittaa, kuinka STI:n tavoitteena on ollut vastata aikamme teologisiin ja ideologisiin haasteisiin – ja toimia näin kirkon parhaaksi.

26 | Tässä ja nyt

 • 27 | Kristus leivässä ja viinissä – vai ehtoollisen tapahtumassa
 • 29 | Mäkökulmia kirkon kriisiin
 • 30 | Korhosen neljäs ristiretki
 • 31 | Apokryfien käyttämisestä Ruotsin kirkossa
 • 31 | Selitysraamattu kommentaarilla venäjäksi

32 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 33 | Fredrik Gabriel Hedberg: Ihmeellinen pyhä kaste & Markus Kirla: Kristillinen kaste
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 34 | Aila Ruoho: Pyhät, pahat ja pelokkaat
  • Arvostelijana Matti Liljeqvist
 • 35 | Liisa Lilja: Äiti, kuulin ukkosen äänen!
  • Arvostelijana Leena Luhtala
 • 37 | Nabeel Qureshi: Totuus Jihadista
  • Arvostelijana Hans Rönnlund
 • 39 | Vesa Ollilainen: Ihmeet ja äärikarismaattisuus
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 41 | Janne Könönen: Punaisen Leijonan maa
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 42 | Matti Väisänen: Pelastuksesta osalliseksi
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 44 | Toim. Meri Heinonen ja Marika Räsänen: Pohjoinen reformaatio
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 45 | Leif Erikson: Jumala on lähellä
  • Arvostelijana Ville Kettunen
 • 46 | Tytti Issakainen – Timo Jakonen – Riikka Kaisti – Erkki Kiiski: Turun tuomiokirkko & Timo Niitemaa: Itämaan muisti
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

48 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa 1. paastonajan sunnuntaista 18.2. ja päättyy 2. pääsiäispäivään 2.4..

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 6 | 2017

Tässä numerossa

 

322 | Pääkirjoitus

323 | Perustalla

326 | Artikkelit

354 | Tässä ja nyt

 • 355 | Kuolleenmeren kääröistä uusi hieno laitos
 • 357 | Keskustelu tasa-arvoisesta avioliitosta Viron kirkossa
 • 358 | Outoa seksuaalivalistusta koulussa

359 | Kirjoja

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 360 | Toim. Petri Luomanen, Niko Huttunen ja Kalevi Virtanen: Sisäänkäyntejä Raamattuun – Tulkitsijan kirja
  • Arvostelijana Jari Rankinen
 • 365 | Lauri Thurén: Kameli neulansilmästä – Jeesuksen vertaukset puhtaalta pöydältä
  • Arvostelijana Timo Eskola
 • 367 | Suom. & toim. Tapani Harviainen ja Aarre Huhtala: Baalin palatsi ja kuninkaiden suku – Ugaritin jumaltarut
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 369 | Heikki Aittokoski: Kuolemantanssi – Askeleita nationalismin Euroopassa
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 371 | Jukka Korpela: Länsimaisen yhteiskunnan juurilla – Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

373 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa joulupäivästä 25.12. ja päättyy laskiaissunnuntaihin 11.2..

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 5 | 2017

Tässä numerossa

 

258 | Pääkirjoitus

259 | Perustalla

260 | Artikkelit

288 | Tässä ja nyt

 • 289 | Yhteiskunta Turun jälkeen
 • 291 | Keskustelu turvallisuudesta
 • 294 | Valaiseva analyysi messiaanisen juutalaisuuden suuntauksista

298 | Kirjat

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 299 | Jukka & Lauri Thurén: Kristillinen Usko
  • Arvostelijana Topias Tanskanen
 • 301 | Uuras Saarnivaara: Tässä Seisomme
  • Arvostelijana Markus Korri
 • 304 | Tapio Puolimatka: Seksuaalivallankumous
  • Mika Bergman

304 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa pyhäinpäivästä 4.11. ja päättyy jouluyöhön 24.12..

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ

Perusta 4 | 2017

Tässä numerossa

 

194 | Pääkirjoitus

196 | Perustalla

197 | Artikkelit

 • 198 | Reformaatiossa on kyse Jumalan sanasta (klikkaa lukeaksesi artikkeli)
  • Sammeli Juntusen mukaan kirkon slogan Armoa 2017! ei riitä.
   On puhuttava siitä, että Jumala on oikeasti olemassa.
 • 207 | Anekauppa ja omientuntojen sitominen palanneet kirkkoon
  • Jussi Rytkönen väittää, että puhe Jumalasta on korvautunut puheella
   oikeudenmukaisuudesta, tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista.
 • 211 | Uskoiko Luther Raamattuun koska hän uskoi Kristukseen – vai päinvastoin
  • Emme tiedä Kristuksesta mitään ilman Raamattua, kirjoittaa Leif Erikson.
   Siksi tulee luottaa Raamattuun voidakseen saada yhteyden Kristukseen.

224 | Tässä ja nyt

 • 225 | Koivisto, kirkko ja usko
 • 227 | Luther julistajana: kaksitoista teesiä
 • 228 | Uskonpuhdistus – kirkkohistorian mustia sivuja?
 • 229 | Rajapyykkien siirtäminen

232 | Kirjat

Tässä numerossa arvioidaan seuraavat kirjat:

 • 233 | Emil Anton: Katolisempi kuin luulit
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 234 | Augustinus: Jumala syntyi ihmiseksi
  • Arvostelijana Markus Korri
 • 236 | Emil Anton: Vatikaanin II kirkolliskokous
  • Arvostelijana Timo Junkkaala
 • 238 | Timo Rämä: Kun Jumala herätti toimimaan
  • Arvostelijana Timo Junkkaala

241 | Sananselitystä (klikkaa lukeaksesi saarnatekstejä)

Sananselityksissä käsitellään kirkkovuoden kunkin pyhäpäivän yhtä evankeliumikirjan tekstiä. Selitykset on tarkoitettu sekä sanankuulijoille että sananjulistajien avuksi. Tämä jakso alkaa 12. sunnuntaista helluntaista ja päättyy 21. sunnuntaihin helluntaista.

 

LUE KOKO LEHTI TILAAMALLA KOKO VUOSIKERTA TAI TILAAMALLA IRTONUMERO TÄSTÄ